2021-06-26

2021-06-26

Gisteren een gezegende dag gehad in Den Haag. We waren over de hele dag genomen met zo'n 12 dappere strijders.

Er zat een stel naast ons op het bankje. De man zat in een rolstoel en de vrouw zat op het bankje en was een lekker visje aan het eten. Het stel bleek uit Iran te komen. De communicatie verliep wat moeizaam. "Toevallig" hadden we nog een boekje bij ons in het Farsi. De vrouw was zo blij en dankbaar om dit boekje in haar eigen taal te krijgen. We konden nog wat met hen delen en baden voor de man waarna ze hun weg vervolgden. Twee minuten later stond de vrouw weer bij ons. Ze was zichtbaar geraakt en wilde dolgraag met ons op de foto. Wat een bijzondere ontmoeting!

Een man uit Curacao kwam aangereden in zijn scootmobiel. Hij vertelde een hersenbloeding te hebben gehad. We legden hem de handen op en spraken vele malen genezing uit in de machtige naam van Jezus. We vroegen of hij een stukje met ons wilde lopen. Het ging erg moeizaam, maar hij vertelde toch wel wat verbetering te voelen. We deelden het goede nieuws met hem en gaven hem materiaal mee. Tijdens het bidden voor deze man stond er een andere man op kleine afstand te kijken. Hij vroeg wat we aan het doen waren. We vertelden hem wat we aan het doen waren en vroegen of hij misschien een nood had. De man vertelde veel te bewegen en dus gezond te zijn. Hierna vroegen we hem naar zijn geestelijke gesteldheid en of hij al eeuwig leven had ontvangen. Dit bleek nog niet zo te zijn. We gaven hem een persoonlijk getuigenis over hoe Jezus ons gered heeft. Hij vond het erg bijzonder.

In een gesprek met een jongeman vertelde deze een aangeboren afwijking te hebben in zijn vingers en tenen. Hoewel hij moslim was vond hij het prima dat we voor hem baden. Hierna vertelden we hem het evangelie. Hij bleef toch bij zijn standpunt dat hij door goede werken in het reine kon komen met de Schepper van hemel en aarde. We stelden voor om te bidden dat God de waarheid zou laten zien. Dit vond hij prima.

We hadden een goed gesprek met een Surinaamse jongen. Hij vertelde een broeder van ons te zijn. Hij wilde graag gebed omdat hij last had van wat belemmeringen. We baden onder andere voor openbaring en vervulling met de Heilige Geest.

Er kwamen veel moslims langsgelopen die onderweg waren naar de moskee. Met een aantal van hen kwamen we in gesprek. Een van hen nam, na een goed gesprek, een Johannes evangelie van ons aan, om vervolgens weer verder te lopen naar de moskee.

Een man met een rollator dacht ons te herkennen. De man vertelde katholiek te zijn. Hij had veel Bijbelkennis en hield van de Here Jezus. We mochten voor hem bidden en hij nam dankbaar materiaal n ontvangst.

De Heilige Geest legde het ons op ons hart om wat mensen te zegenen. Zo vroeg een vrouw of we haar konden helpen. Ze was Jehova's getuige en had een hoop ellende meegemaakt in haar leven. Ze zat nu onder andere in geldnood. We mochten de vrouw zegenen met geld en hadden daarna een goed gesprek met haar. Ze nam dankbaar materiaal in ontvangst waaronder een Bijbel. Ze wilde graag dat we onze namen er in schreven. Verderop in het gesprek kwamen we tot de kern: geloof, bekering en doop. Er ontstond een hevige strijd in haar waarop ze wegvluchtte. God zal het verder uitwerken!

Ook een stel mochten we zegenen. De vrouw van het stel verkocht de straatkrant. We kregen het op ons hart om samen met hen kleren voor hen te gaan kopen. Ze waren zeer dankbaar. We konden veel met hen delen en mochten voor hen bidden. Ze vertelden ook te geloven, maar erkenden dat er dingen niet goed waren in hun leven. In het gesprek beleden ze hun zonden. De man ontving een diepe vrede in zijn hart!

Over de hele dag gezien was het Heerlijk weer. Aan het einde van de middag begon het echter keihard te plenzen. Deze zegen kon ook weer goed benut worden, aangezien we onder een afdak konden schuilen. Verschillende andere mensen schuilden daar ook waardoor er mooie gesprekken ontstonden.

Een man vertelde een dwarslaesie te hebben. We mochten hem de handen opleggen en spraken leven en genezing uit in de machtige naam van Jezus Christus. Tijdens het gebed voelde de man wat zijn lichaam gebeuren! God zal het verder uitwerken!

We hadden nog vele gesprekken, mochten voor verschillende mensen bidden en deelden veel materiaal uit. God is goed!!!