2021-04-03

2021-05-01

Het was een mooie dag gisteren in Groningen. We waren met meer dan 20 dappere strijders. We hadden vele mooie ontmoetingen.

Er waren Iraanse activisten bezig om aandacht te vragen voor de situatie in hun land betreft het dictatoriale regime. We hadden een goed gesprek met hen en vertelden hen dat we al voor deze situatie gebeden hadden. Er zitten namelijk ook Iraanse christenen in de gemeente. We vroegen of ze nog een nood hadden. Een vrouw vertelde soms last van haar rug te hebben. We mochten haar de handen opleggen en spraken volledige genezing uit in de machtige naam van Jezus Christus. Het voelde iets beter. Hier lieten we het niet bij dus we legden haar nogmaals de handen op. Hierna boog ze voorover en achterover en vertelde ons dat het goed voelde. We vertelden hen over de Here Jezus en gaven nog een getuigenisboekje mee.

Een jongeman was dakloos. We hadden een heel goed gesprek met hem. Hij vertelde van huis uit moslim te zijn, maar geloofde in “alles”. We mochten hem vertellen over De Weg, De Waarheid en Het Leven. We zegenden hem met eten, drinken en geld en natuurlijk ook met gebed. Ook kregen we nog een profetisch woord voor hem.

Vier jongens zaten op een bankje. We vroegen aan hen of ze een nood hadden en vertelden hen dat we voor ze wilden bidden. Toen ze begrepen dat het over het geloof ging was er een van de jongens die meteen zo’n vijf meter verderop ging staan. De andere jongens bleven zitten. Ze vertelden geen nood te hebben. We vertelden hen dat er veel mensen zijn die beenlengteverschil hebben en vroegen of we dit mochten meten. Een van de jongens vond dit prima. Het duurde even, maar uiteindelijk kwamen ze gelijk. We ervoeren wel een hoop geestelijke weerstand tijdens het hele gebeuren. De jongen die verderop was gaan staan liep ons voorbij en zei tegen zijn vrienden dat hij weg zou gaan. We vroegen of ze iets met de muziekstijl hardcore hadden. Deze vraag hadden ze duidelijk niet verwacht. Aangezien een van ons een verleden had in deze scene kon hij getuigen over dit oude leven, zijn verslaving en het nieuwe leven. Dit vonden ze toch ineens wel erg interessant. Alle vier de jongens namen een getuigenisboekje in ontvangst. We konden nog het een en ander delen en vervolgden onze weg.

Ook in andere gesprekken wilden mensen er in eerste instantie niets van weten, waaronder een jongeman. Naarmate het gesprek vorderde kwam hij steeds meer open te staan. We mochten toen zelfs voor hem bidden en hij nam zelfs een Bijbel in ontvangst!

Een jongeman vertelde wekelijks naar de kerk te gaan. We ervoeren dat dit meer uit traditie was dan dat het voor hem leefde. We konden veel met hem delen en mochten voor hem bidden. Tijdens het gebed werd de jongeman zichtbaar geraakt.

We hadden een bijzonder bemoedigende ontmoeting met een paar andere christenen uit Zuid-Afrika. Zij hadden gebeden of ze andere christenen tegen mochten komen om hiermee in contact te komen. De broeder van ons die ze aansprak vertelde een Afrikaanse vrouw te hebben en ze bleken ook nog erg dicht bij elkaar in de buurt te wonen. Wat een mooie gebedsverhoring!

Een ouder stel liep langs. Ze zagen wat we aan het doen waren. De vrouw liep naar ons toe en vertelde ons dat ze het geweldig vond wat we aan het doen waren. We kwamen hierover in gesprek. De vrouw vertelde ook gelovig te zijn, maar had geen geloofszekerheid. Ze dacht dat ze zelf nog van alles moest doen om gered te worden. Hierop vertelden we haar het goede nieuws. Haar man beaamde dit.

Een vrouw stond erg open voor hetgeen we haar te vertellen hadden. We gaven haar een kaartje met daarop een bemoedigende Bijbeltekst. Ze las deze hardop voor en werd geraakt door deze tekst. We hadden een goed gesprek en gaven haar nog een Johannes evangelie mee.

We spraken een vrouw aan die drugsverslaafd bleek te zijn. We vertelden haar over Gods Liefde en boden haar gebed aan. Dit vond ze prima, maar de demonen die in haar waren vonden dit minder fijn. Tijdens het gebed rende de vrouw weg.

In een ontmoeting met een groepje gothic meiden kwam een goed gesprek voort. Een van de meiden was verbaasd dat ze aangesproken werd. De meeste mensen be- en veroordelen haar normaal gesproken op haar uiterlijk, maar dit ervoer ze bij ons absoluut niet. We gaven haar een evangelisatiefolder met een mooie Bijbelse boodschap erop. Ze las de tekst voor en vond deze erg mooi. Er volgde hierna nog een mooi gesprek waarin we veel konden delen.

Een man uit Algerije vertelde moslim te zijn, maar geloofde in meer dingen dan alleen de koran. We legden hem het verschil uit tussen religie en relatie en konden veel met hem delen. De man vertelde soms naar een Franstalige kerk te gaan en ervoer daar ook dingen van God. Na een goed gesprek mochten we voor hem bidden.

Iemand van ons kreeg heel sterk de kleur paars in haar gedachten. Even later zag ze een jongedame met een paarse broek. We spraken haar aan. Ze bleek met het geloof te zijn opgevoed, maar deed er niets mee. Ze had een keuze gemaakt om haar eigen leven te leven. Ook vertelde ze biseksueel te zijn. Iemand van ons had hier ook een verleden mee en kon op een goede manier uitleggen dat dit tegen Gods Woord en principes ingaat. Hieruit volgde een mooi gesprek.

Een jongeman was christelijk opgevoed, maar had geen relatie met God. Hij was wel op zoek en wist dat er meer is tussen hemel en aarde. We vertelden het evangelie aan hem en mochten voor hem bidden. De jongen werd helemaal blij na het gebed en we kregen dan ook nog een dikke knuffel van hem.

Twee broers zaten wat verveeld op hun telefoon te staren terwijl ze op hun winkelende ouders aan het wachten waren. Ze waren wel met het geloof opgevoed en baden ook voor het eten, maar hadden geen relatie met God. We vertelden hen het goede nieuws waar ze niet negatief tegenover stonden. We daagden hen uit om de Here Jezus te gaan leren kennen en gaven hen materiaal.

Er stond een kraampje met mensen die blikken vrijheidssoep aan het uitdelen waren. Dit was ter ere van bevrijdingsdag. We namen deze soep dankbaar in ontvangst en hadden mooie gesprekken met deze mensen. We kregen een mooi beeld en legden hen uit dat Jezus aan het kruis is gegaan voor de eeuwige vrijheid en dat deze aan alle mensen aangeboden word.

Een Marokkaanse man vertelde ons last van zijn knie te hebben. We legden hem de handen op en bevolen zijn knie te genezen in de machtige naam van Jezus Christus. Alle pijn verdween!

In een gesprek met een Italiaanse man kwam hij helemaal open te staan voor het evangelie. De man opende zijn hart voor Jezus en bad een gebed met ons.

Ook vier tieners luistereden aandachtig naar het goede nieuws en openden hun hart voor Jezus!

Een oudere vrouw had hartklachten. Ze deed ook aan magie. We mochten haar vertellen over De Weg, De Waarheid en Het Leven en mochten voor haar bidden waarna ze aangeraakt werd door Gods Liefde.

Aan een groep tieners mochten we het evangelie delen en over hen profeteren.

We hadden een mooi gesprek met een twee orthodoxe christenen. Ze vonden het spannend en wilden geen gebed. Wel konden we het goede nieuws met hen delen en over hen profeteren. Iemand van ons kreeg het sterk op haar hart om haar Bijbel aan een van hen te geven.

Twee jongens stonden open voor het goede nieuws. Tijdens het gesprek werden ze steeds nieuwsgieriger en begonnen steeds meer vragen te stellen. We mochten voor hen bidden en tijdens het gebed gebeurde er iets heel bijzonders! Een van de jongens ervoer dat hij tussen zijn schouders en nek werd vastgepakt terwijl dit niet (zichtbaar) het geval was. Beide jongen werden geraakt door Gods Geest.

In een ontmoeting met een moeder en haar dochter vertelden beiden in Jezus te geloven, maar geen relatie met Hem te hebben. We legden kort en krachtig het evangelie uit waarna het te heet onder de voeten werd en ze beiden meteen weg wilden.

Een jongedame stond op de bus te wachten. We konden de blijde boodschap met haar delen en kregen ook nog een woord van kennis. Helaas kwam toen haar bus eraan en moest ze er vandoor.

Al met al weer een gezegende dag gehad in het noorden!

God is goed!!!