2021-02-06

2021-02-06

Winterswijk deed zijn naam eer aan gisteren...wat een vrieskou. Wat zijn die strijders dan toch dapper 😉 We waren met 9 man sterk!

Ondanks de kou en de lockdown waren er toch best wat mensen op straat te vinden.

We hadden een heel mooi gesprek met een jongeman en konden hem het hele evangelie uitleggen. Hij was zeer geinteresseerd en we zagen dat het ook echt bij hem binnenkwam.

Ook een jonge stel was erg geinteresseerd. Ook aan hen konden we het goede nieuws kwijt. Een eenvoudig "dankjewel" aan het einde van het gesprek liet zien wat het met haar deed.

Er werd gebeden voor een man met astma. Een uitbundige "dankjewel" en een stevige handdruk waren dan ook weer bevestigend hoe mooi God werkt.

In een gesprek met een man, die met zijn hond over de markt liep,  vertelde hij een Christelijke opvoeding te hebben genoten. Hij had hier echter niets mee gedaan. We konden het goede nieuws met hem delen tezamen met een aantal getuigenissen. De man vertelde last te hebben van zijn rug, maar wilde geen gebed. Aan het einde van het lange gesprek spraken we toch genezing uit over zijn rug en vertelden hem dat als hij geen pijn meer zou hebben de Here Jezus moest gaan danken.

Een Turkse man vertelde bleek een broeder van ons te zijn. Hij behoorde tot de volgens hem 5% van de Turken die Christen is. We vroegen of de man een nood had. De man bleek suikerziekte te hebben waarna we voor hem mochten bidden.

Er kwam een man in een scootmobiel aangesjeesd. We hielden hem staande en vroegen waarom hij in een scootmobiel zat. De man vertelde last te hebben van zijn rug en knie. We vertelden hem wat we aan het doen waren, maar de man wilde geen gebed. We zegenden de man met Zijn leven waarna hij zijn weg vervolgde.

We kwamen in een gesprek met een vrouw die vertelde moslim te zijn. We vertelden haar over het offer van de Here Jezus en vroegen of ze helemaal gezond was. De vrouw bleek last te hebben van een hoge bloeddruk. We spraken leven en genezing over haar uit in de machtige naam van Jezus Christus.

Ook een man vertelde moslim te zijn. We vroegen of hij gezond was. De man was gezond, maar wilde graag van het roken afkomen. Een van ons vertelde zijn getuigenis hoe God hem van het roken afgeholpen had. De man was zichtbaar jaloers want hij had al zo vaak tot zijn god gebeden, maar het wilde nooit lukken. We stelden voor om voor hem te bidden, zodat ook hij vrijgezet zou worden van de geest van nicotine. De man vond gebed prima, maar wilde dit niet op straat en liep snel weg. Ondanks de kou werd het te heet onder zijn voeten. Hij nam nog wel een getuigenisboekje in ontvangst.

Drie jongens werden door ons staande gehouden. We vroegen of ze misschien een lichamelijke kwaal hadden. Geen van allen bleek dit te hebben. Hierna vroegen we of ze ergens in geloofden. Een van de jongens had hier geen zin en liep een stuk verder. De twee anderen bleven aandachtig luisteren. Een van hen zei: "Ik geloof niet, maar ik weet wel dat God bestaat". Ik zag mezelf terug in deze jongen. Op zijn leeftijd had ik ongeveer hetzelfde. Het besef dat er een God is en dat we geen product zijn van toevalligheden, maar hier niets mee doen en een verkeerd beeld hebben van het geloof. We deelden het evangelie en wat getuigenissen en deelden getuigenisboekjes, een Johannes evangelie en een Bijbel aan hen uit. Ook nodigden we hen uit voor het eeuwige hemelse feest en vertelden hen hoe ze gered kunnen worden.

Een jongeman vertelde moslim te zijn. Hij vond dat hij genoeg goede dingen deed om in de hemel te mogen komen. We vertelden hem dat goede dingen doen geen mens kunnen redden, maar dat de mens zelf mag kiezen: of zelf de prijs voor zijn zonden betalen, of zich bekeren en het geschenk aannemen van het offer voor onze zonden door onze Here Jezus Christus. De jongeman zag dit anders. We baden voor hem dat God de Waarheid zou gaan openbaren.

Ook een oudere man vertelde moslim te zijn. We vroegen hem hoe hij zeker wist dat het waar was waar hij in geloofde. De man vertelde dat dit kwam omdat hij dit van zijn ouders meegekregen had. We vertelden hem dat wij zekerheid hadden ontvangen doordat God direct tot ons gesproken heeft. De man was verbaasd en ging er vandoor.

We mochten bidden voor een man wiens been scheef stond. Tijdens het gebed zagen we dat er een behoorlijke strijd in de man gaande was. We deelden het goede nieuws met hem en gaven hem materiaal mee.

Wat mooi is, is de diversiteit van de groep. Ieder deelt het goede nieuws op zijn/haar eigen manier en bereikt mensen die de ander misschien niet kan bereiken. Zo is er een van ons die mensen aanspreekt en begint met raadsels. Dit vinden de meeste mensen wel leuk. Na dit raadsel komt bijna altijd wel een mooi gesprek voort waardoor mensen echt aan het nadenken gezet worden.

Bijna overal waar we wat kochten op de markt (een koffiebar, een poffertjeskraam en een bloemenkraam) konden we het goede nieuws en/of het getuigenissen delen.

We hadden nog mooie gesprekken en mochten nog voor een aantal mensen bidden. Ook deelden we nog wat Bijbels uit waaronder twee Koerdische, een Arabische, een Poolse en een Engelse.

God is goed! Ook in de vrieskou 😉