2019-12-14

2019-12-14

Zaterdag een goede dag gehad in Harreveld en Lichtenvoorde. Na ontmoeting en onderwijs in Harreveld gingen we in twee groepen de straat op in Lichtenvoorde. We waren met zo'n 10 dappere strijders waarvan er een paar bij waren met geen of weinig ervaring.

Er gebeurde iets heel bijzonders: een vrouw kwam naar ons toe. Ze vertelde vroeger facebookvrienden te zijn geweest met een van ons. Dit was voordat ze stopte met facebook. Ze had gebeden dat wij naar Lichtenvoorde zouden komen. Zaterdag was het dan zover. Ze wist niets van deze outreach, maar kwam ons dus tegen! Hoe gaaf is het dat God dit zo geleid heeft! We mochten voor deze vrouw bidden, waarna ze bevrijd en bemoedigd werd. Vrolijk en opgewekt vervolgde ze haar weg. Ook voor ons was dit een grote bemoediging. Contactgegevens zijn uitgewisseld, zodat er een vervolg kan komen!

Het was de rest van de middag wel een beetje moeizaam. De meeste mensen waren niet echt open.

We besloten dus maar om bij elkaar te controleren of we beenlengteverschil hadden.
Een aantal van ons had de ongelijkheid nog nooit opgeheven zien worden na er tegen gesproken te hebben in de naam van Jezus. Dit gebeurde nu wel! Alle benen kwamen weer netjes gelijk, waardoor ook rugpijn weg zal blijven!

In een gesprek met een moslim stel wezen we hen op het offer van Abraham, wat vooruitwijst op wat God later zo gaan doen: Zijn eniggeboren Zoon laten kruisigen om de wereld te redden.
Na dit uitgelegd te hebben stelden we voor om met hen te bidden dat God Zelf de waarheid zou gaan openbaren. Dit vonden ze prima.

Een paar jongens stonden niet echt open voor het goede nieuws. Toch kregen we bemoedigende woorden van de Heilige Geest voor hen door.

Ook voor een aantal oudere dames gaf Gods Geest bemoedigende woorden door.

Er kwam een vrouw aangefietst met een speciale fiets. We vroegen of er problemen waren met haar lichaam. De vrouw vertelde in een winkel te zijn gevallen. Ze had zo'n smak gemaakt dat haar ene been was verbrijzeld. We hadden een lang en goed gesprek met haar en hebben ongeveer vier keer leven en genezing uitgesproken in de machtige naam van Jezus Christus! Ze ervoer op het moment nog geen directe verbetering. Wel opende ze haar hart van Jezus en bad met ons een gebed om Hem uit te nodigen in haar leven. Hierna gaven we haar wat boekjes mee en een mooie kerstkaart met Bijbelteksten en onze namen erop. Ook mochten we de contactgegevens van de vrouw hebben om verder in contact te blijven, zodat ze wellicht gedoopt en gediscipeld kan worden.

Nog twee andere mensen openden hun hart en baden een gebed met ons om Jezus uit te nodigen in hun leven.

We spraken diverse mensen die Rooms Katholiek waren. We konden veel met hen delen en mochten voor een van hen bidden dat hij God beter zou gaan leren kennen.

Een broeder had prachtige kerstkaarten laten maken met Bijbelteksten erop. Veel mensen wilden de kaarten niet aannemen, maar toch waren er nog wel wat die dit wel wilden. Na het geven van een kerstkaart kwamen we soms in gesprek met de mensen en vroegen we hen wat kerst voor hen betekende.

Aan het einde van de middag kregen we het op ons hart om rozen te kopen. Deze rozen deelden we uit en vertelden de mensen over de liefde van God. Ook hieruit kwamen een aantal mooie gesprekken.

Twee jonge kinderen vertelden in een opvangtehuis te wonen. Ze hadden geen ouders meer. Wat een trieste situatie! We konden veel met hen delen en hen bemoedigen. Onder andere vertelden we hen dat God iedere leegte kan vullen door Zijn Liefde! Een van de twee had een bijbel. We adviseerden hen om deze te gaan lezen.

Een man vertelde geen gebed nodig te hebben, maar wilde wel graag dat we over de afstand heen voor zijn vrouw, die thuis zat, wilden bidden. Dit deden we ook. Hierna konden we het goede nieuws met hem delen.

Twee van ons besloten rond te gaan lopen. Ze kwamen uit bij het voetbalveld en ervoeren dat ze bij twee vrouwen stil moesten blijven staan. Hier kwam een mooi gesprek uit. De ene vrouw moest huilen want haar man was pas overleden. Een van de twee vrouwen had ook rugpijn. We mochten voor hen bidden en hen bemoedigen.

We kwamen een meisje tegen van ongeveer 10 jaar. Ze liep op krukken. We vertelden haar wat we aan het doen waren. We mochten haar de handen opleggen en spraken genezing uit. Alle pijn moest wijken in de machtige naam van Jezus Christus. Het meisje bleek een zus van ons te zijn.

Aan het einde van de middag begon het te regenen en werd het steeds kouder. Al met al toch weer een mooie dag gehad. Alle eer aan Koning Jezus!