2018-07-21

2018-07-21

Gisteren een geweldige dag gehad in Hoofddorp. We waren over de hele dag genomen met ongeveer 20 dappere strijders. Een aantal van hen waren er voor het eerst bij.

We hadden de banners en stoelen nog maar net neergezet toen er een stel aandachtig naar de banners keek. Het bleek om een Poolse man te gaan met zijn Nederlandse vriendin. De Poolse man getuigde dat hij door Jezus gered en genezen was. Hij had namelijk een buikinfectie. Zijn ouders hadden voor hem gebeden waarna Jezus hem genas. Hij was erg dankbaar en leefde ook in relatie met zijn Schepper. Zijn vriendin vertelde niet opgevoed te zijn met het geloof. Door haar vriend was ze echter nieuwsgierig geraakt. We konden het een en andere delen en mochten nog bidden voor onze broeder.

Een zus die bij ons was had al wel veel ervaring in het verkondigen van het evangelie, maar wilde nu ook graag gebruikt worden om de zieken te genezen. Ze mocht meteen over diverse mensen genezing uitspreken en zag ook direct resultaat. Een van hen was een Turkse vrouw met pijn in haar rug. Na een keer gesproken te hebben verplaatste de pijn zich. Hierna spraken we de boze machten aan waarna ze vrij kwam en waarna ook de pijn verdween. Ze was erg verbaasd en kwam ook open voor het goede nieuws. Ze wilde graag onze gegevens om in contact te blijven.

Het bijzondere was dat er ongeveer drie mensen zelf naar ons toe kwamen en gebed vroegen. Een van hen was een jongedame die aan het werk was. Ze was even buiten om een sigaret te roken en zag het woord “stress” op de banner staan. Ze vertelde da ze door een hele drukke periode heen gaan met haar werk en dat zij en haar manager veel last hebben van stress hierdoor. Ook vertelde ze rugpijn te hebben. We legden haar de handen op waarna de rugpijn moest wijken in de naam van Jezus. Ook ontving ze rust na het gebed. Ze vertelde zelf een moslimachtergrond te hebben. Haar vriend was wel Christen en haar schoonmoeder was Buddhist. We vertelden haar dat het niet om religie gaat, maar een relatie met de levende God en dat er maar een Weg is tot Hem. Ze zou later nog terugkomen met haar manager, maar we hebben haar helaas niet meer gezien.

Een van twee dames kwamen vragen of wij haar van haar rugpijn af konden helpen. Jezus genas haar waarna beide dames open kwamen voor het goede nieuws.

We kwamen in gesprek met een gezin die vertelde moslim te zijn. We konden veel met hen delen en God bleek al een tijdje met hen bezig te zijn. Zo was een van de zonen de Bijbel aan het lezen. De man zei: Het is bijzonder. Jullie stralen helemaal!

Een moslimman vertelde pijn in zijn arm te hebben. Na verschillende keren gesproken te hebben in de naam van Jezus verdween de pijn. We mochten ook nog bidden voor zijn pink, die krom stond. Hierna vertelden we hem de waarheid uit Gods Woord.

Er zat een ongelukkig meisje in een rolstoel. We vroegen aan haar vader wat ze had. De vader vertelde dat ze drie maanden te vroeg geboren was. Hij vond het goed dat we haar de handen oplegden en herstel over haar uitspraken. De vader vertelde moslim te zijn. We deelden wat met hem en gaven hem een getuigenisboekje mee.

Een broeder was voor het eerst mee. Hij vertelde zelf wat last te hebben van zijn rug en kuiten. Hij nam plaats op de stoel waarna Jezus hem genas.

Ook een zus was voor het eerst mee. We vroegen of we mochten kijken of ze beenlengteverschil had. Dit bleek ze te hebben! Wel 4cm! Na verschillende keren gesproken te hebben werd al het verschil opgeheven in de naam van Jezus.

Bij twee jongens kwamen ook bij beiden hun benen gelijk. De ene vertelde moslim te zijn. We vertelden hem dat Jezus zijn benen gelijk gemaakt had en wat Hij nog meer voor hem gedaan heeft.

Iemand van ons kreeg het sterk op zijn hart om een winkel binnen te lopen. Daar kwamen we een medewerker tegen die last had van hielspoor. We mochten voor deze persoon bidden waarna er directe verlichting kwam.

Ook in een supermarkt kwam een cassiere van haar nekpijn af in Jezus naam.

We spraken een Hongaarse man. We ervoeren dat hij veel verdriet had. We konden het goede nieuws met hem delen en mochten voor hem bidden. Na het gebed veranderde zijn gezicht.

Een moslima vertelde last van haar knie te hebben. We mochten haar de handen opleggen en spraken genezing uit in de naam van Jezus. Ze wilde in contact blijven en vroeg of ze ons telefoonnummer mocht hebben.

Twee jonge meiden hadden het evangelie nog nooit gehoord. Ze waren erg open en luisterden aandachtig naar hetgeen wij hen te vertellen hadden.

We kwamen in gesprek met een stel die vertelde ook met God te leven. We moedigden hen aan om zich ook bezig te gaan houden met de grote opdracht.

Afgelopen week was er een jongetje verdronken. De begrafenis was gisteren. We spraken verschillende mensen die naar deze begrafenis toe moesten. We konden goed nieuws met hen delen en mochten zelfs voor een aantal van hun bidden.

Een Iraanse man was erg geinteresseerd. Hij vertelde van huis uit moslim te zijn, maar erkende Jezus als de Zoon van God. Hij had ook dromen gehad waarin hem dat geopenbaard was. Hij wilde graag zijn leven overgeven aan Hem wat hij ook deed! We wisselden gegevens uit om hem in contact te brengen met een Iraanse gemeente.

Ook een stel stond erg open voor het goede nieuws. Ze baden een gebed met ons om een eerste stap naar God te zetten. Hierna baden we voor hen waarna ze Gods kracht ervoeren. We vertelden hen ook over de doop en mochten bidden voor de doop in de Heilige Geest.

Een ander stel stond minder open. De man van het stel vertelde ons dat we te laat waren, omdat hij zijn leven al aan Satan had gegeven.

Na de pauze liepen we weer naar het winkelcentrum. Er zaten wat mensen bij het zebrapad die het aantal mensen aan het tellen waren die langs liepen. Een van hen zag dat we een gitaar bij ons hadden en vroeg of we wat konden spelen. Luidkeels aanbaden we onze Vader!

Er liep een vrouw langs met een brace om haar hand. We vertelden haar wat we aan het doen waren en vroegen of we haar de handen op mochten leggen. Ze vond dit prima, zolang we haar hand maar niet aanraakten. Na diverse keren gesproken te hebben werd de pijn direct minder en minder. Hierna wezen we haar op Koning Jezus.

We hadden een heel goed gesprek met een jongeman die op zijn vriendin aan het wachten was. We konden veel met hem delen en mochten voor hem bidden. Hierna kwam hij open en bad een gebed met ons om een eerste stap naar de Vader te zetten.

Een man wilde niets van het geloof weten. Hij vertelde dat er weleens een vriendin bij hem op bezoekt komt en die mag dan wel bidden. Wij dachten dat hij bedoelde dat deze vriendin dan voor hem bad en vroegen of we nu dan ook voor hem mochten bidden. Hij begreep er niets van en zei: Het is toch nog geen etenstijd? De man dacht namelijk dat we alleen voor het eten bidden.

We spraken een jongeman die door een vervelende periode heen ging. Zijn ouders ware pas gescheiden en hij was van school afgetrapt. We konden veel met hem delen en mochten ook nog voor hem bidden.

Twee vrouwen kwamen om gebed vragen. Een van hen was gelovig. Ze vertelde last te hebben van angst en had ook slaapproblemen. We baden voor haar en kregen Bijbelteksten in onze gedachten om haar te bemoedigen.

We mochten nog voor diverse mensen bidden en hadden nog vele mooie gesprekken.

God is zo goed!!!