2018-04-28

2018-04-28

Gisteren een prachtige dag gehad in België. We waren met 6 dappere strijders. Aanvankelijk zouden we naar Antwerpen gaan, maar de Heilige Geest sprak tot ons dat we naar het centraal station in Hasselt moesten gaan.

De eerste jongeman die we tegenkwamen was meteen erg geÏnteresseerd en wilde Jezus graag leren kennen. Hij bad met ons een gebed en gaf zijn contactgegevens.

We kwamen in gesprek met een jongedame die op dat moment veel problemen had in haar leven. Ze had weinig mensen om haar heen en was depressief. Ze geloofde nog niet, maar stond erg open voor het goede nieuws. We mochten bidden voor haar situatie. We ervoeren een diepe compassie voor deze dame. Ze bleek bij een van ons in de buurt te wonen en deelde haar contactgegevens met ons om in contact te blijven.

Een Afrikaanse man die we spraken bleek een broeder van ons te zijn. Hij was journalist in zijn vaderland, maar was gevlucht vanwege de onveiligheid. We mochten hem bemoedigen.

Er kwam een jongeman langsgelopen. Toen we hem aanspraken vertelde hij dat hij een verleden had met drugsverslaving etc. Hij was al eens naar een kerk geweest en geloofde nu ook. Hij was door Jezus ook van zijn verslaving afgekomen. Hij was echter nog niet gedoopt en zag hier ook het nut niet zo van in. We mochten hem vertellen over het belang hiervan en konden veel met hem delen. Ook mochten we voor hem bidden. Nadat hij zelf om ons telefoonnummer vroeg wisselden we onze contactgegevens uit en binnen een half uur kregen we al een berichtje van hem dat hij erg blij was met onze ontmoeting en dat het gebed hem erg goed had gedaan. Het contact wordt vervolgd.

Twee jongens zaten op een bankje. Een van hen was ongelovig, zijn vriend was moslim. We vroegen of we mochten kijken of ze beenlengteverschil hadden. Dit mocht, maar geen van beiden had een verschil. Hierna konden we heel veel delen. Zeker de moslim luisterde aandachtig en ging niet in discussie. We adviseerden hem de Bijbel te gaan onderzoeken en aan God te vragen of het waar is wat we hem vertelden.

We hadden een gesprek met een Syrische vrouw. Ze vertelde moslim te zijn, maar stond erg open voor hetgeen wij haar te vertellen hadden. Ze was heel aardig en gaf ons zelfs nog een dikke knuffel.

In een gesprek met een jongeman vertelde hij vroeger in een nonnenhuis te hebben gezeten. Elly en Rikkert kwamen daar weleens langs. Hij vertelde niets met Jezus te hebben, maar deed wel mooie dingen. Hij gaat regelmatig verkleed als piraat langs zieke kinderen om hen te vermaken. We deelden het goede nieuws met hem en vertelden hem ook dat hij zijn handen op de zieke kinderen kan leggen en genezing kan uitspreken in de naam van Jezus.

Een groep dames had een vrijgezellenfeest. Ze hadden een bord met allemaal foto's van mannen erop en vroegen aan ons wie de man was met wie de bruid zou gaan trouwen. We baden in onszelf en de Heilige Geest sprak wie haar man zou worden. De vrouwen waren verbaasd en vroegen hoe wij dit konden weten. We vertelden haar dat God dit aan ons geopenbaard heeft en konden hierna het goede nieuws met hen delen. Ook kregen we profetische woorden voor deze dames.

Er stond een Turkse man voor het station die aan ons vroeg of hij van onze internetverbinding gebruik kon maken. Hij kwam net uit Ethiopië en kon iemand niet bereiken. We hadden nog wat materiaal in de Turkse taal bij ons waaronder een DVD met getuigenissen van ex-moslims die door een droom of visioen tot geloof in Jezus als de Zoon van God zijn gekomen.

Toen het steeds drukker werd op het station kregen we het op ons hart om luidkeels het goede nieuws te prediken. Een jongeman stopte tijdens het prediken en had interesse in het goede nieuws.

We kwamen twee mannen tegen. De een liep met een blindenstok en de ander liep naast hem om hem te helpen. We vertelden hem wat we aan het doen waren en wilden hem vragen of we hem de handen op mochten leggen. We waren nog niet uitgesproken toen de man zei: Doe maar! Dit maken we niet vaak mee. We legden hem de handen op en spraken genezing uit in de naam van Jezus. Hij ervoer geen directe verbetering en ze moesten er helaas meteen weer vandoor.

We hadden nog diverse gesprekken, mochten voor verschillende mensen bidden en deelden veel materiaal uit.

Alle eer aan Koning Jezus!!!