2017-12-30

2017-12-30

Vandaag een gezegende dag gehad in Amsterdam. We waren met 8 dappere strijders.

We spraken een vrouw aan die vertelde last te hebben van stemmen in haar hoofd. Ze ging vroeger naar de kerk, maar had deze om bepaalde redenen verlaten. Ze deed ook weinig meer met geloof. We spraken bevrijding over haar uit in de naam van Jezus. Ook moedigden we haar aan om weer met God te gaan leven en nodigden haar uit voor een samenkomst.

Een postbezorger vertelde last van zijn rug te hebben. We spraken verschillende keren genezing uit waarna de pijn zo goed als verdween. We vroegen aan hem of hij gered was. Hij dacht gered te zijn door zijn goede werken. We vertelden hem de waarheid uit Gods Woord over geloof, bekering en doop.

Er stond een vrouw langs de kant in haar scootmobiel met een lekke band. We spraken haar aan en vroegen waar ze last van had. Ze vertelde artrose te hebben. We spraken een aantal keer genezing over haar uit in de naam van Jezus. Helaas moest ze snel weg. Wel konden we haar nog een getuigenisboekje meegeven.

Een man stapte op ons af om een Bijbel te vragen. Zelf had hij de Bijbel gelezen, maar geloofde niet. Hij wilde een Bijbel hebben voor een Portugese vriendin van hem die Nederlands aan het leren is.

Iemand van ons kwam zijn oude buurman tegen. Hij stond open voor wat we hem te vertellen hadden en nam wat materiaal in ontvangst. Hij vertelde met Pasen 2018 naar de Passion te gaan die dan in Amsterdam gehouden zal worden.

We hadden een lang gesprek met een moslim. We stelden aan hem voor om te bidden of God de waarheid zou openbaren. Hijzelf citeerde een vers uit de koran waarin staat dat je moet bidden dat Gods toorn op degene zal komen die niet de waarheid spreekt. We baden toch maar het eerste gebed.

Een katholieke man was erg open. Hij vertelde suikerziekte te hebben en moest dagelijks insuline spuiten. Het aparte was dat hij al een stuk minder insuline moest spuiten dan eerst. We geloven dat het nu niet meer nodig zal zijn. We konden veel met hem delen over geloof, bekering en doop.

Twee meiden waren erg open. Een van hen ging naar de kerk. Ze wilde zich eerst laten dopen en daarna pas een keuze voor Jezus maken. We vertelden haar dat de Bijbel anders leert. Deze meid had eczeem op haar handen. We geboden deze eczeem te verdwijnen in de naam van Jezus waarna de eczeem direct zichtbaar minder werd! Hierna openden beide meiden hun hart voor Jezus!

Een jongeman uit de Dominicaanse Republiek die wij aanspraken vertelde aan ons het evangelie. Hij wist precies hoe alles zat, maar had nog geen keuze gemaakt. Echt zo raar! Hij vertelde ons dat hij waarschijnlijk binnenkort een keuze zou gaan maken. We drongen er op aan om hier niet langer mee te wachten. We baden voor hem en gaven hem onze gegevens tezamen met een getuigenisboekje welke hij dankbaar in ontvangst nam.

Een van ons kreeg het op haar hart om rozen te kopen om deze aan de mensen uit te delen en daarbij te zeggen dat er een God is Die van hen houdt.

We controleerden een broer op beenlengteverschil. Hij bleek idd een klein verschil te hebben. Jezus hief het verschil op.

Een jongeman had pijn in zijn voet. Na gebed in Jezus naam verdween alle pijn!

Er liep een man op krukken. Hij bleek zijn been op meerdere plaatsen gebroken te hebben. We mochten hem de handen opleggen en spraken genezing uit. Alle pijn moest wijken voor de naam van Jezus.

Een man had innerlijke genezing nodig. Hij vond het heel fijn dat we voor hem baden.

We kwamen in gesprek met een man die met zijn drie kinderen liep. Hij vertelde veel kennis te hebben over het universum en vertelde, waarschijnlijk zonder het te weten, ook dingen die in de Bijbel staan. Zijn kinderen waren nogal brutaal tijdens het gesprek. Hier konden wij weer op inhaken en vertelden over onze liefdevolle Vader Die ons vrij wil maken, een relatie met ons wil en ons aan wil nemen als Zijn kinderen. De man kwam open en we mochten hem wat meegeven.

Na de actie hebben we nog een tijd in de parkeergarage gebeden voor een broer die bevrijding nodig had. Vele mensen stonden stil om te kijken wat we aan het doen waren waarop wij hen weer aan konden spreken. Onder deze mensen was ook een jong christelijk stel die mee ging bidden. De dame van dit stel vertelde zelf van drie verschillende soorten kanker genezen te zijn.

We mochten bidden voor een man die geïnteresseerd was. Hij nam ook een nieuw testament in ontvangst.

Ook voor een aantal andere mensen mochten we nog bidden en deelde we het goede nieuws. Dit waren onder andere een vrouw met een oogziekte, een man met dyslexie en een hersenbeschadiging en een vrouw met suikerziekte en nierfalen.

God is goed!!!