2017-12-28

2017-12-28

Gisteren een gezegende dag gehad in Wormerveer. We waren met maar liefst 19 dappere strijders!

Na een Heerlijke maaltijd was het tijd voor wat geestelijke voeding betreft het verkondigen van het evangelie en het genezen van de zieken. Na het onderwijs gingen we met zo'n 17 dappere strijders de straat op, waarvan er een aantal voor het eerst mee gingen. Ook was er een bij die zich nog niet bekeerd had, maar dat heel graag wilde. Hij opende zijn hart voor Jezus en vroeg vergeving voor zijn zonden. Hij zal spoedig gedoopt worden! Ook genas hij van onder andere rugpijn, waar hij al 20 jaar last van had!

We kwamen in gesprek met een slechtziende vrouw. Ze had een aangeboren oogziekte en haar ogen zijn heel haar leven achteruit gegaan. We mochten haar verschillende keren de handen opleggen en spraken genezing uit in de naam van Jezus. Hoewel haar zicht niet direct verbeterde ontving ze wel een diepe rust en vrede in haar hart. Ze vertelde met het geloof te zijn opgevoed en deed haar best om zo goed mogelijk te leven. We vertelden haar dat dat mooi is, maar dat de mens niet gered wordt door zich goed te gedragen. We vertelden haar hoe ze wel gered kan worden.

Een man liep op krukken. Hij zat er helemaal doorheen en wilde zo snel mogelijk naar huis. Toch bleef hij even bij ons staan. Hij had last van glaucoom, van zijn voet en had ook nog een kapotte knie. We spraken kort genezing over hem uit. De man vertelde zich in ieder geval een heel stuk beter te voelen. We nodigden hem uit om naar de gemeente te komen.

We spraken met een vrouw die een bekende van een van ons bleek te zijn. We konden veel met haar delen en vertelden haar hoe geliefd ze is door onze hemelse Vader. Dat raakte haar evenals de andere dingen die we haar vertelden. Hierna mochten we ook nog bidden voor wat problemen waar ze mee kampte.

Een groepje jeugd nam plaats op de stoel om te laten controleren of ze beenlengteverschil hadden. Twee van de vijf hadden een verschil wat na gebed in Jezus naam opgeheven werd. Ze waren erg verbaasd en kwamen na deze wonderen open voor het evangelie. We deden een kringgebed met hen en spraken over een ieder van hen een persoonlijke zegen uit. We gaven hen onze gegevens en nodigden hen uit voor een jeugddienst. Ook namen ze allen een nieuw testament in ontvangst.

Twee Iraanse vrouwen namen ook plaats op de stoel. Ze vertelden katholiek te zijn en waren erg open. Beiden hadden ze last van zorgen, depressie en pijn. Beiden werden diep aangeraakt door de kracht van God! Ze werden lichamelijk genezen en ontvingen ook rust en vrede! Een van hen was stomverbaasd toen ze geen pijn meer voelde in haar schouder. De communicatie was wat lastig toen we het goede nieuws wilden delen. Gelukkig hadden we een dvd bij ons met Iraanse ondertiteling. Deze zouden ze samen gaan bekijken.

Bij een van de groepen verliep het wat stroef. Ze baden: Heer, wilt U de mensen dan maar naar ons toe sturen? Direct na dit gebed stopte er een auto waar een vrouw uitstapte die nog al zomers gekleed was. We kwamen in gesprek met haar en iemand van ons kreeg het op haar hart om handschoenen te kopen voor deze vrouw. De vrouw werd hierdoor geraakt. Ze vertelde pas jarig te zijn geweest en kreeg nooit cadeaus. Hoe prachtig was dit cadeau dan!

We mochten bidden voor een persoon met de ziekte van Parkinson, die erg trilde. Na genezing uitgesproken te hebben werd het direct stukken beter!

Twee van ons kregen het op hun hart om een stuk te gaan lopen. Ze kwamen in gesprek met een jongen die erg open was. Hij vertelde rugpijn te hebben. Na gebed in Jezus naam verdween de rugpijn direct! Ook had hij last van liefdesverdriet. Ook hier mochten we voor bidden evenals voor een aanraking van de Heilige Geest. De jongen werd zichtbaar geraakt. We wisselden telefoonnummers uit om met elkaar in contact te blijven.

Bij een supermarkt stond een Roemeense man de straatkrant te verkopen. Hij vertelde last van zijn kaak te hebben. Jezus genas hem! De twee broeders die voor hem gebeden hadden gingen hierna weer verder, maar kregen het even later weer sterk op hun hart om terug te gaan naar deze man. Ze kwamen in gesprek en de man vertelde zijn vrouw te hebben verloren. Ook liet hij een foto van zijn huis zien waar weinig meer van over was. Hij zou binnenkort weer terug gaan naar Roemenië. We baden voor een aanraking van de Heilige Geest, gaven hem wat geld en wisselden telefoonnummers uit. De man zou ons binnenkort bellen.

We hadden een gesprek met een verwarde man. Hij had onder andere last van stemmen in zijn hoofd. We spraken vrijheid over de man uit waarna hij rust ontving. Hij zei steeds dat hij weer verder zou gaan, maar bleef toch steeds staan en luisterde naar het goede nieuws.

Een medewerkster van een winkel stond buiten een sigaret te roken. We vroegen haar of ze ergens in geloofde. Ze geloofde wel dat er iets moest zijn. We vertelden haar over de Weg, de Waarheid en het Leven en dat ze deze uit kan nodigen in haar leven. Ze zou er over na gaan denken. We mochten voor haar bidden. Ook mochten we bidden dat ze van het roken af zou komen.

We spraken een jongedame uit Kenia. Ze vertelde een zus van ons te zijn. In het verleden ging ze naar een kerk in Amsterdam, maar ze was nu al een tijdje niet geweest. We nodigden haar uit om naar de gemeente in Wormerveer te komen.

Een man vertelde vrijwilligerswerk te doen bij een vluchtelingenkamp. Hij wilde niets van het geloof weten. Toch mochten we kort voor hem bidden. We zegenden hem en baden dat hij een betaalde baan zou krijgen. (dit wilde hij namelijk graag)

We hoorden een vreselijk verhaal van een boer die zijn vrouw en drie broers was verloren. Hij vertelde zo'n 80 koeien te hebben en vroeg of we hiervoor konden bidden. We gaven hem een nieuw testament. Dit sprak hem erg aan want er stond een foto van een boerderij (Jezus Redt) op de voorkant. We hadden een goed gesprek met deze man.

We zagen een jongen rondlopen met een sigaartje in zijn mond. We spraken hem aan en vroegen of hij weleens had nagedacht over de zin van het leven. Hij had er nog nooit over nagedacht. Nu dacht hij er wel over na en stond erg open voor wat we hem te vertellen hadden. We vroegen hem onder andere of hij weleens had gelogen in zijn leven. Hij erkende na deze vragen schuldig te zijn waarop we hem konden vertellen over de oplossing voor deze schuld. Het kwam goed binnen bij deze jongen en hij zou er over na gaan denken.

We hadden nog diverse gesprekken en mochten nog voor verschillende mensen bidden.

God is goed!!!