Verslag 12 Oktober 2017

Verslag 12 Oktober 2017

Vanmiddag het evangelie verkondigd, de zieken genezen en gelovigen hierin getraind in het centrum van Paramaribo. Verschillende mensen die we gisteren getraind hadden waren ook aanwezig en zagen ook de kracht van God door hen heen stromen. Ook kregen we nog versterking van een groepje gelovigen uit Nederland waaronder Mirjam Refos.

We spraken een groepje dames. De een had pijn in haar nek, knie en been. De ander pijn in heel haar lichaam. Beiden werden genezen door Jezus! Ze kenden Jezus, maar waren niet bekend met Gods kracht en waren erg verbaasd!

Een man had berouw van zijn zonden en beleed deze. Hierna baden we voor de vervulling met de Heilige Geest. Hij had nog geen Bijbel en nam blij een Nieuw Testament in ontvangst.

Een vrouw was drie jaar geleden tot geloof gekomen. Ze was moslim, maar had nu Jezus leren kennen. Ze vertelde kanker te hebben. We mochten genezing en bevrijding over haar uitspreken en nadat we de geest van kanker hadden geboden uit haar te gaan voelde ze een vrijheid over haar komen.

Een jongeman genas van pijn in zijn schouder. Hierna kwam hij open voor het evangelie en opende zijn hart voor Jezus.

We spraken een gelovige man die door de problemen die hij meegemaakt had een stuk minder vurig was dan vroeger. We mochten onder andere bidden voor nieuw vuur. De man had ook last van een versleten knie. We kregen een woord van kennis dat hij ook last had van zijn andere knie. De pijn verdween uit beide knieën en de man kon zijn knie voor het eerst sinds lange tijd weer buigen! We hadden een heel lang gesprek met hem. De man vertelde dat hij normaal nooit zolang stil kon blijven staan.

Het was weer een geweldige tijd! De andere broeders en zusters hebben ook nog vele mooie dingen meegemaakt. Bekeringen, genezingen en mensen die hun telefoonnummers gaven om in contact te blijven.

Na de outreach brachten we samen met Eric Astwood een bezoek aan zijn vrouw die aan het werk was op een notariskantoor. Ook daar mochten we verschillende mensen bedienen. Een klant ervoer directe grote verbetering in zijn knie. Een andere klant genas van rugpijn en pijn in zijn been. Hierna konden we het evangelie delen.

God is goed!!!