Verslag 19 Augustus 2017

Verslag 19 Augustus 2017

Zaterdag een gezegende dag gehad in Zandvoort. We waren met 11 dappere strijders.

We hadden goede gesprekken en mochten voor diverse mensen bidden.

Een van hen was een vrouw met een pijnlijke schouder. Jezus genas haar! Ook kregen we nog een beeld voor deze vrouw.

We hadden een gesprek met een vrouw die vertelde gelovig te zijn, maar ze ervoer nog geen relatie met haar Schepper. We mochten samen met haar bidden waarna ze haar hart opende voor de Here Jezus! De vrouw werd diep geraakt en had tranen in haar ogen.

We spraken een Nederlandse man die tegenwoordig in Spanje woonde. Hij was nu op vakantie in Nederland. Hij had een katholieke opvoeding gehad. Hij geloofde wel, maar had geen relatie met God. We mochten getuigen over onze relatie met God en vertelden hem het goede nieuws.

Een vrouw vertelde wat lichamelijke problemen te hebben. We mochten voor haar bidden. Zelf vertelde ze een ongelovige Thomas te zijn. Ze wilde er snel weer vandoor. We konden haar nog wel een getuigenisboekje meegeven.

We zagen een man in een rolstoel met twee geamputeerde benen. Hij had medicijnen gekregen tegen trombose. Helaas kreeg hij een reactie van deze medicijnen waardoor beide benen geamputeerd moesten worden. De man was hierdoor erg verbitterd en vroeg zich af waar God dan was. We vertelden hem dat er ook een vijand is die er op uit is om te stelen, te slachten en te vernietigen en dat Jezus gekomen is om leven te geven. Helaas wilde de man geen gebed.

Er kwamen twee mannen voorbij. De voorste zat in een rolstoel, de andere duwde hem. Ze hadden weinig tijd, maar wilden wel beiden gebed. De man in de rolstoel was gedeeltelijk verlamd en zijn vriend had ms. We gaven hen een getuigenisboekje mee en ze zouden het laten weten als er verandering zou komen in hun situatie.

We kwamen in gesprek met een gelovig stel. De vrouw had enorme last van zenuwpijn in haar voeten. We mochten voor haar bidden. Haar hart werd helemaal warm tijdens het gebed!

Er zat een zwerver op de straat met zijn gitaar. We hadden een heel gesprek met hem. Hij vertelde ook gelovig te zijn en had Jezus gezien in een visioen. We mochten een liedje op zijn gitaar spelen en zongen een mooi loflied voor onze hemelse Vader.

Een vrouw vertelde hartkloppingen te hebben en ook had ze last van negatieve gedachten. We mochten voor haar bidden waarna ze helemaal blij werd!

We mochten ook genezing uitspreken over het gehoor van een man. Hij had last van een ruis in zijn oor. Hij wilde niet zeggen of het over was. Wel vertelde hij rust te ervaren.

Een Spaanse man had zijn hand gebroken. Ook voor hem mochten we bidden waarna hij directe verbetering ervoer.

We spraken een vrouw met de ziekte van kale. We mochten voor haar bidden en haar bemoedigen. Ze was erg blij met deze ontmoeting.

We konden veel traktaten uitdelen en kwamen tijdens het uitdelen met een aantal mensen in gesprek. Twee van deze mensen waren heel erg blij met deze traktaten.

Twee Amerikanen vertelden in de hoop gezeten te hebben. Ze waren nu clean en gaan ook helemaal voor Jezus. Het was een bemoedigende ontmoeting voor ons beiden.

Er stonden wat mannen buiten bij een eettent die "Shalom" heette. We zeiden shalom tegen hen waarop zij ook met shalom reageerden. We kwamen hierdoor in gesprek en konden uitleggen wat deze shalom is.

God is goed!!!