Verslag 01 Juli 2017

Verslag 01 Juli 2017

Gisteren een Heerlijke middag gehad in Hoorn. We waren met 10 dappere strijders.

Toen we richting de plek wilden lopen waar we zouden gaan staan liepen we langs een groep jeugd. Het waren metal-fans die een soort samenkomst hadden. We vroegen of er mensen waren met lichamelijke klachten en/of andere noden.

Een meisje had last van haar enkel waar ze ook verband omheen had. We mochten onze handen op haar enkel leggen en spraken genezing uit in Jezus naam. Na iets van vier keer gesproken te hebben ervoer ze directe grote verbetering.

Een ander meisje had last van haar hand. Ook deze zat in het verband. Na verschillende keren gesproken te hebben ervoer ook zij directe verbetering.

Weer een ander meisje had wat last van neerslachtigheid. Na vrijheid over haar uitgesproken te hebben in de naam van Jezus ontving ze deze vrijheid ook. Ze ervoer blijdschap en kwam open voor het goede nieuws. Ze opende haar hart voor Jezus en bad een gebed met ons. Na het gebed voelde ze zich helemaal licht worden en ook ervoer ze rust. Ze ging dit meteen doorvertellen aan haar vriendinnen. We hadden nog een woord voor haar dat ze Jezus binnen tien weken zou gaan leren kennen.

Een deel van de groep stond open voor wat we vertelden. Een meisje wilde graag een droom ontvangen van Jezus. Ook hier baden we voor.

Een jongen had last van onrust. We spraken vrijheid over hem uit in de naam van Jezus. Hierna ervoer ook hij rust en vrede!

Een andere jongen had last van zijn rug. Er was al vaker voor hem gebeden, maar hij had nog steeds last. Na verschillende keren gesproken te hebben moest dan nu de pijn toch echt wijken in de naam van Jezus. Ook ervoer hij een rust over hem komen. Hij was erg verbaasd.

Verschillende jongeren namen ook plaats op de stoel om te laten controleren of ze beenlengteverschil hadden. Bij allen die verschil hadden kwamen de benen weer netjes gelijk. Een meisje voelde het gebeuren en werd helemaal blij na het gebed.

Een jongeman probeerde het werk van God te verstoren. We spraken de duisternis in hem aan waarna hij met zijn ogen begon te draaien. Daarna werd hij al snel rustig.

Na nog wat open gesprekken vervolgden we onze weg naar onze standplaats.

We spraken een man aan in een scootmobiel die veel lichamelijke klachten had. Hij vertelde katholiek te zijn en veel van de Bijbel te weten. Hij vertelde geen zekerheid te hebben en bleef maar grapjes maken. We wezen hem er steeds weer op dat ieder mens redding nodig heeft en vertelden hem over het volbrachte werk van Jezus. We baden voor hem en vroegen na het gebed of hij iets kon testen. Hij had op dit moment geen last. Hij gaf zijn telefoonnummer zodat we hem nog kunnen bellen om te vragen hoe het met hem gaat. Ook mochten we hem nog een nieuw testament meegeven.

Een stel had net een begrafenis gehad. We konden het een en ander delen en mochten voor hen bidden waarna ze een aanraking ontvingen. De vrouw voelde een warmte op de plek waar we onze handen legden door haar leren jas heen.

Twee van ons waren met elkaar in gesprek toen er twee vrouwen aan kwamen lopen. Een van de vrouwen parkeerde haar kinderwagen tussen ons in en vroeg zelf om gebed. Beide dames bleken namelijk last van hun rug te hebben. De ene vrouw ervoer een soort van elektriciteit door haar lichaam stromen toen er voor haar gebeden werd. Na verschillende keren gebeden te hebben was de rugpijn weg! We kregen beelden en Bijbelteksten voor haar die ook raak waren. Ze vertelde af en toe naar de kerk te gaan, maar had nog geen persoonlijke relatie met God. Dit wilde ze wel graag. Ze opende haar hart voor Jezus en we baden een gebed met haar. De vrouw voelde zich hierna helemaal licht! Ook voor haar vriendin mochten we bidden dat de rugpijn zou verdwijnen. Na verschillende keren gebeden te hebben ervoer ze directe verbetering.

Verschillende mensen namen plaats op de stoelen om te laten controleren of ze beenlengteverschil hadden. Een zus die nog niet zoveel ervaring had zag voor het eerst in haar handen de benen gelijk komen!

We mochten ook voor een aantal moslims bidden. Bij een man kregen we een woord van kennis dat hij rugpijn zou hebben. We legden onze handen op zijn rug waarna hij heel veel warmte door zijn lichaam voelde stromen. We konden kort wat met hem delen en gaven hem een getuigenisboekje mee.

Een andere man had last van een hernia. Zijn beenlengteverschil werd opgeheven in Jezus naam. Hij had geen last van zijn rug op dit moment dus kon nog niets testen.

Er kwam een groep jongemannen langsgelopen die al aardig beschonken waren. Ze bleken een vrijgezellenfeest te hebben. De man die ging trouwen had een t-shirt aan waarop zijn vrienden allemaal dingen hadden geschreven. Ook wij mochten er nu wat op schrijven: Jezus houdt van jou!

We kwamen nog in gesprek met een man die sinds deze dag gedachten had over zelfmoord. Ook had hij last van andere dingen. Hij geloofde dat er wel iets moest zijn, maar wist nog niet wat. We konden veel delen over de Weg, de Waarheid en het Leven. Het bijzondere was dat de man vertelde normaal gesproken nooit te blijven staan als hij aangesproken werd op straat. God is met hem bezig.

Een jongeman nam plaats op de stoel. Zijn benen waren gelijk. We konden toch veel met hem delen. Hij stond erg open en vond het bijzonder dat hij nu weer aangesproken werd door ons. Hij was namelijk al eerder aangesproken. Hij ervoer het zelfs al cadeau vertelde hij. Eigenlijk zou hij deze route niet nemen, maar God had hem naar ons toe geleid. Hij vertelde op de drempel te staan om een keuze te maken. We adviseerden hem er niet te lang mee te wachten en baden dat de Heilige Geest hem hiermee zou helpen.

Wat een Heerlijke dag was het weer!
Dank U Jezus!!!