Verslag 10 Oktober 2016

Verslag 10 Oktober 2016

Gisteren een gezegende dag gehad in Eindhoven. Samen met een broer en een zus (die getraind werd) bezochten we wat mensen in het ziekenhuis en thuis. Het waren mooie ontmoetingen en we kijken uit naar de uitslagen! Toen we in het ziekenhuis voor een zus aan het bidden waren riep haar overbuurman of we ook voor hem konden bidden. We baden ook voor hem en mochten hem bemoedigen met goed nieuws.

Wat zou ik toch graag de ziekenuizen afgaan met de toestemming van het ziekenhuis om iedere kamer binnen te gaan om te vragen of we voor de mensen mogen bidden.

Na alle gebedsverzoeken gingen we voor de Catharinakerk staan om het evangelie te verkondigen en de zieken te genezen. Toen we aankwamen was er al een groep bezig. Deze dappere strijders staan hier 2 a 3 keer per week! Ook was er een stel uit Rusland wat ons ook kwam assisteren.

We kwamen in gesprek met een man die langsfietste. Hij was erg open. Hij had een joint in zijn hand. Hij vertelde dat hij blowde om rustig te worden/blijven, omdat hij last had van adhd. We vroegen of we voor hem mochten bidden en dat mocht. We geboden de adhd te wijken en spraken rust over hem uit. Ook baden we dat het verlangen naar drugs zou verdwijnen in de naam van Jezus. We gaven hem een boekje mee en de man vertelde graag mailcontact te willen.

Een jongedame stopte bij onze “Healingstation”. Ze vertelde pijn in haar knie te hebben. Na gesproken te hebben tegen haar knie en de pijn genas haar knie in Zijn naam! Helaas had ze haast en liep meteen weer door.

Een meisje zat in een scootmobiel vanwege een spierziekte. We mochten haar de handen opleggen en genezing uitspreken. Het meisje vertelde warmte te voelen tijdens het gebed. We mochten haar en haar familie vertellen over de liefde van God en gaven ze wat boekjes mee.

Twee vrouwen waren op een bankje gaan zitten. De ene vrouw had last van haar rug. We mochten haar de handen opleggen en na twee keer was haar rugpijn verdwenen! Ze stonden beiden erg open voor het goede nieuws. Ze vertelden beiden te geloven, maar hadden niet echt een relatie met God. We konden veel met hun delen, gaven ze wat mooie boekjes mee en mochten bidden dat ze vervuld zouden worden met Gods liefde en een verlangen zouden krijgen om hun leven volledig aan Hem over te geven. Een van de twee vrouwen ervoer warmte tijdens het gebed en vond dat heel bijzonder. Ze vertelden dat ze zich meer in God zouden gaan verdiepen!

Voor een andere vrouw mochten we een luisterend oor zijn. Ze had veel meegemaakt en was door verschillende mensen bedrogen of teleurgesteld. Nadat we haar verhaal aangehoord hadden mochten we zelfs voor haar bidden!

Deze gezegende dag sloten we af met een heerlijk etentje. Heerlijk! Gemeenschap der heiligen!

God is goed!!!